Keluarga Rasulullah SAW

Istri Rasulullah1. Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah (menikah 595 - meninggal 619)

2. Saudah binti Zam'ah al-Amiriyah al-Quraisiyah (menikah 620 - meninggal 647)

3. Aisyah binti Abu Bakar r.a (menikah 620 - meninggal 678)

4. Hafshah binti Umar bin al-Khattab r.a (menikah 625 - meninggal 665)

5. Zainab binti Khuzaimah bin Harist Qaisia (menikah 625 - meninggal 626)

6. Hindun binti Abi Umaiyah r.a /Ummu Salamah (menikah 626 - meninggal 679)

7. Zainab binti Jahsy Al Assadya (menikah 627 - meninggal 641)

8. Juwairiyah (Barrah) binti Harits bin Abu Dhirar (menikah 627 - meninggal 671)

9. Raihanah binti Zaid bin Amru (menikah 627 - meninggal 632)

10. Shafiyah binti Huyay bin Akhtab (menikah 628 - meninggal 672)

11. Mariyah Qibtiyah (menikah 628 - meninggal 637)

12. Maimunah binti Al-Harits (menikah 629 - meninggal 681)

13. Ramlah binti Abu Sofyan /Ummu Habibah (menikah 629 - meninggal 644)

14. Asma binti al-Nu'man al-Kindiyah (menikah 629 - cerai)

15 Umrah binti Yazid al-Kilabiyah (menikah ketika baru Islam - cerai dipulangkan ke keluarganya)Anak Rasulullah1. Zainab (menjadi istri Abu al-Ash bin Rabi)

2. Al-Qasim (meninggal semasa berumur 2 tahun)

3. Abdullah (meninggal semasa bayi)

4. Ruqaiyah (menjadi istri Ustman bin Affan)

5. Ummu Kalthum (menjadi istri Ustman bin Affan)

6. Fatimah (menjadi istri Ali bin Abi Thalib)

7. Ibrahim (anak dari Mariyah Qibtiyah)Paman Nabi1. Abu Thalib ( mempunyai anak - Aqiel, Ali, Jafar, Thalib)

2. Hamzah

3. Al Zubair

4. Abbas ( mempunyai anak - Fadhal, Abdullah, Qutsam, Ma'bad, Ummu Habibah)

5. Al Harits (mempunyai anak - Abu Sufyan, Naufal, Rabi'ah dan Abdullah)

6. Abu Lahab
Share on :

0 comments:

Post a Comment

 
© Copyright Tokoh Ternama All Rights Reserved.