Kelompok Pertama dan Jaminan Surga

Generasi Pertama Masuk IslamNabi Muhammad SAW - Rasulullah

Keluarga Nabi :

- Khadijah binti Khuwailid - Istri Rasulullah

- Ali bin Abi Thalib - Sepupu Rasulullah

- Zaid bin Haritsah - Bekas Budak Nabi

Sahabat Nabi :

- Abu Bakar Ash Shiddik - Sahabat Rasulullah

Melalui Abu Bakar :

- Usman bin Affan - Sahabat

- Abdurrahman bin Auf - Sahabat

- Talha bin Ubaidillah - Sahabat

- Saad bin Abi Waqqash - Sahabat

- Zubair bin Awwam - Sahabat

- Abu Ubaida bin Djarrah

Mendapat Khabar Gembira (Surga)- Abu Bakar Ash Siddik - kawanya Nabi Ibrahim AS

- Umar bin Khattab - kawanya Nabi Nuh AS

- Utsman bin Affan - kawanya Nabi Muhammad SAW

- Ali bin Abi Thalib - kawannya Nabi Yahya AS

- Thalhah bin Ubaidillah - kawannya Nabi Daud AS

- Zubair bin Awwam - kawannya Nabi Ismail AS

- Saad bin Abi Waqqash - kawannya Nabi Sulaiman AS

- Said bin Zaid - kawannya Nabi Musa AS

- Abdurrahman bin Auf - kawannya Nabi Isa AS

- Abu ubaidah ibnul Djarrah - kawannya Nabi Idris AS
Share on :

0 comments:

Post a Comment

 
© Copyright Tokoh Ternama All Rights Reserved.