Juwairiyah binti Harits

Nama aslinya adalah Burrah binti Harist. Dia ditawan oleh kaum Muslimin pada perang Bani Musthaliq dan diberikan kepada Tsabit bin Qais sebagai bagian dari rampasan perang. Dia diberi hak oleh Tsabit untuk menebus kemerdekaannya dengan imbalan sejumlah harta. Dia pergi menghadap Rasulullah meminta bantuan, Rasulullah menawarkan kepadanya persetujuannya membayar sejumlah harta yang telah disepakati itu kemudian setelah merdeka Rasulullah menikahinya. Juwariyah wafat pada tahun 56 H
Share on :

0 comments:

Post a Comment

 
© Copyright Tokoh Ternama All Rights Reserved.